Home

  • “Gdy ktoś, kto naprawdę czegoś potrzebuje, znajduje to, nie przypadek to sprawił, ale on sam. Jego własne pragnienie i własna potrzeba prowadzą go ku temu.”

  • „Za każdym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic, który uwierzył w nie jako pierwszy.”

  • ,,Rodzina jest jak gałęzie drzewa. Wszyscy rośniemy w innych kierunkach, lecz zawsze łączą nas korzenie.''

  • ,, Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.”